West Sendromu İyileşir Mi?

(West Sendromu )

west-sendromu-iyilesir-mi

West Sendromu İyileşir Mi?

West sendromunun kesin ve net bir tedavisi yoktur. Ancak West sendromu olan hastaların yaşam kalitesini artırmak için bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalara benzodiazeplin, prednisone ve vitamin B-6 gibi ilaçlar verilir. Bu ilaçlar hastanın nöbet geçirme sıklığını azaltır ve yaşam kalitesini artırır.

West sendromu çoğunlukla 4- 8 aylık bebeklerde ortaya çıkan ve epilepsiye neden olan bir hastalıktır. bebeklerin beyninde oluşan çok çeşitli lezyonla ilgili olan West sendromu ani ve istemsiz kasılmalara neden olur. Bu kasılmalar da bebeklerde şiddetli nöbetlere yol açar. West sendromu genellikle 2 yaşına kadar görülür. West sendromu Kriptojenik, Semptomatik ve İdiyopatik tip olarak 3 şekilde görülebilir. Kriptojenik tipte belirli bir sebep yoktur. Ancak epilepsi hastası olan bebeklerde görülür. Semptomatik tipte hastalar kasılarak nöbet geçirirler. İdyopatik ise hastalarda nörolojik anormallik olmaya tiptir. West sendromu temelde beyin sapı ve korteks arasında bir anormallik olmasından meydana gelir. Bebeğin doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrasında beynine bir hasar gelmesi ile ortaya çıkar. Ayrıca bebeğin merkezi sinir sisteminin yeterli bir şekilde gelişememiş olması da West sendromuna neden olur. West sendromu olan bebeklerde geç konuşma, geç yürüme, fiziksel gelişim geriliği, zihinsel gelişim geriliği, vücudun kaskatı kesilmesi, kollar, bacaklar ve başın kasılması gibi belirtiler görülür. Nöbetler genelde art arda görülür ve çok kısa sürer. Hatta bazı bebekler günde pek çok kez nöbet geçirebilirler. Bebeklerde bu semptomlar görüldüğünde derhal hastaneye gidilmelidir.

West Sendromu Nedir?

West sendromu doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrasında anormallik oluşmasından dolayı ya da merkezi sinir sisteminin gelişememesinden dolayı bebeklerde görülen bir hastalıktır. Epilepsi hastalığına neden olan West sendromu ani ve istemsiz kasılmalara neden olur. Bu nedenle West sendromu olan bebeklerin vücudu kaskatı kesilir, fiziksel, zihinsel olarak geç gelişir ve geç konuşurlar.

West Sendromu İyileşir Mi?

West sendromunun kesin ve net bir tedavisi yoktur. Ancak West sendromu olan hastaların yaşam kalitesini artırmak için bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Hastalara benzodiazeplin, prednisone ve vitamin B-6 gibi ilaçlar verilir. Bu ilaçlar hastanın nöbet geçirme sıklığını azaltır ve yaşam kalitesini artırır.

West Sendromu Belirtileri Nelerdir?

West sendromu bebeklerde görülen ve epilepsiye yol açan bir hastalıktır. West sendromu belirtileri; ani ve istemsiz kasılma, geç yürüme, geç konuşma, fiziksel gelişim geriliği, zihinsel gelişim geriliği, vücudun kaskatı kesilmesi, başın, bacakların, kolların kaskatı kesilmesi ve nöbet geçirmektir. Bebeklerde bu semptomlar görüldüğünde kesinlikle hafife alınmamalı ve derhal hastaneye gidilmelidir.

West Sendromu Bebekler Ne Kadar Yaşar?

West sendromu epilepsi hastalığına neden ciddi bir nörolojik sorundur. Genelde merkezi sinir sisteminin yetersiz gelişmesinden veya doğum sırasında, öncesinde ya da sonrasında gelişen anormal durumlardan dolayı ortaya çıkar. bebeklerde ani kasılmalara ve nöbetlere neden olurlar. Bu nöbetler hastaların beyninde hasar bırakır ve 5 yaşına gelmeden hasta hayatını kaybeder. 

West Sendromu Çeşitleri Nelerdir?

West sendromu doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında anormallikler oluşması nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde bebeklerde görülür ve epilepsiye neden olur. Semptomatik, idiyopatik ve kriptojenik olmak üzere 3 çeşit West sendromu görülür. Semptomatik tip hastaların kasılması ve nöbet geçirmesidir. İdiyopatik tip hastalarda nörolojik anormallik olmamasıdır. Kriptojenik tip ise belirli bir sebep olmamasıdır.

West Sendromu İçin Hangi Doktora Gidilmeli?

West sendromu olan bebeklerde kasılma, kollarda, bacaklarda ve vücudun geri kalanında kaskatı kesilme, fiziksel gerilik ve zihinsel gerilik görülür. Ayrıca West sendromu olan bebekler geç yürür ve geç konuşur. Bazı zamanlar kısa süreli ama art arda nöbet geçirirler. Bu semptomların görüldüğü bebeklerin vakit kaybedilmeden hastaneye götürülmesi gerekir. Hastanede nöroloji bölümüne gidilmelidir.

 

hakkında yapılan yorumlar
Yorum Yap (Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz.)
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

West Sendromu