Özafagus

ozafagus

Özofagus halk dilinde yemek borusu anlamına gelmektedir. Ağız boşluğunun arkasından başlar, soluk borusunun arkasından devam edip mide başlangıcında sona eren bir kaslardan oluşan bir tüptür. Yemek yediğimiz zaman özofagusta ki kaslar kasılıp bu yiyecekleri mideye inmektedir. Yetişkin bir insanın özofagus uzunluğu yaklaşık 25 santimdir. Özofagus bölümleri sırasıyla üst bölüm, orta bölüm ve alt bölüm olarak bilinmektedir. 

Özofagus Ne Demek?

Özofagusta yani bilinen adı ile yemek borusu ağzın boşluk kısmından başlayıp mideye kadar uzanan bu 2 bölümü bağlayan ve kaslardan oluşan bir tüptür.

Özofagus Hastalıkları Neler?

Özofagus hastalıkları arasında özofajit, gastroözefageal reflü, Özofagus ülseri, özofagus darlığı, Özofagus kanseri ve mallory weiss sendromu sayılabilmektedir. 

Özofagus Belirtileri Neler?

Özofagus yemek borusu olduğundan özofagus belirtileri değil Özofagus kanseri belirtileri olabilir. Bu kanserin belirtileri arasında öksürük, siyah ve ya katran şeklinde dışkılama, kilo kaybı, ses kısıklığı ve devamlı olarak kişinin halsiz ve yorgun hissetmesi sayılabilir. 

Özofagus Biyopsi Nedir?

Endoskopla girip mide ve üst bağırsağı görüntülemeler hortumuyla burundan sokup endoskopun ucuna takılan biyopsi cihazıyla alınan parça işleminin adıdır.

İlaçlı Özofagus Çekimi Nasıl Yapılır?

İlaçlı Özofagus çekimi baryum sülfat ya da suda çözünen iyotlu maddeler ile burundan endoskopi cihazı sokularak gerçekleştirilmektedir.

Özofagus Divertikülü Nedir?

Özofagus divertikülü, Nadir görülen bir durum olsa da yemek borusunun dışarı doğru çıkıntı yapması demektir. Genelde görülme yüzdesi % 0.1 olarak bilinmektedir.

Özofagus En Dar Yeri Neresi?

Özofagusun en dar yeri girişteki cricopharyngeal halkası nedeniyle oluşmuş olan bölümdür. 

Özofagus Filmi Nasıl Çekilir?

 Özofagus filmi genellikle Baryum sülfat ile burundan endoskop cihazı sokularak çekilmektedir. 

Özofagus Genişlemeleri Nelerdir?

Özofagusun belirli bir yerinin genişlemesine ektazi, yalnız bir kenarın genişlemesine diverticulum denilmektedir

Özofagus Grafisi Nerede Çekilir?

Özofagus grafisi çekilmesi için kişinin Öncelikle bir dâhiliye uzmanına görünmesi ardından Doktor uygun görür ise grafiğinin çekilmesi için ilgili bölümlere yönlendirilir.

Özofagus Hastalıkları Belirtileri Neler?

Özofagus hastalıklarının belirtileri hastalığın türüne ve çeşidine göre değişmekle beraber genel belirtiler kilo kaybı, Siyah veya katran şeklinde dışkılama, öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı ve kişinin yorgun hissetmesi sayılabilmektedir. 

Özofagus İlaçları Neler?

Özofagus yani yemek borusu için ilaçlar her hastalık türüne göre değişkenlik göstermektedir. 


Özafagus hakkında yapılan yorumlar
Yorum Yap (Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz.)
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

Özafagus