Erotomania

erotomania

Erotomani son dönemlerde en çok merak edilen bir psikiyatrik hastalığın ismidir. Hem kadın hem de erkek bireylerde görülebilmekle birlikte, genelde ilk cinsel deneyimini yaşamayan kişilerde görülme olasılığı yüksektir. Bu duruma sahip kişiler karşı tarafın kendine aşık olduğu sanrısı, genelde bir bağımlılığı da kendiliğinden getirir. Erotomaniye sahip kişilerin genelde sanrı duydukları insanlar maddi durumu daha yüksek, popüler kişiliğe sahip, sosyal açıdan tanınırlık yakalamış kişiler olmaktadırlar. Aşırı ilgi duyulma isteği, sonsuz evlilik arzusu ile birlikte bu rahatsızlık baş gösterir. Erotomani Amerika’da yapılan araştırmalarla varlığı kanıtlanmış mental bir bozukluktur. Hatta bilinen psikiyatrik rahatsızlıklardan olan paranoidin bir türü olarak da adlandırılabilir.

Erotomania Nedir?

Erotomani, hem kadın hem de erkek bireylerde görülen mental bir bozukluktur. Bu bozukluğun en önemli göstergesi kişilerde dizginlenemez ilgi duyulma arzusu, evlilik gibi birlikteliklere aşırı anlam yüklenmesi durumunda görülür. Seçilen kişiler ise genelde maddi durumu oldukça iyi olan, fenomen olarak nitelendirilebilecek, sosyal açıdan da oldukça tanındık kişiler olmaktadır.

Erotomanik Hezeyan Nedir?

Erotomanik hezeyan kavramı, genelde erotomani sahibi kişilerin, mental kavramlarında oluşturdukları sanrıların, gerçeklikle çarpışması sonucunda yaşanan yıkımdır. En kısa tabiri ile hayal kırıklığı olarak da söylenebilmektedir. Sanrıların yıkılması sonucunda kişilerin bunalıma girmesi olarak da tanımlanabilir.

Erotomani Sendromu Nedir?

Karşılıksız aşk sendromu olarak da bilinen ve kişilerin kendisinden daha yüksek statüde olan başka bireylere karşı aşırı sevgi beslenmesi ve bu sevgini karşılığını bulduğuna da inanması anlamında yaşanan mental bir problemdir. Uzun yıllar boyunca sürebilir ve hatta sanrılarda yaşayan kişiler genelde kendisinden oldukça büyük bir yaşa da sahiptir.

Erotomani Kelime Anlamı Nedir?

Aşk anlamını taşıyan eros kelimesi ile özdeşleştirilmiş ve karşılıksız aşk olarak nitelenebilen bir anlama sahi olduğu söylenebilir.

Erotomani Belirtileri Nelerdir?

Erotomaniye sahip kişiler genellikle ‘seçtikleri kişileri çok sevdiklerini, o kişilerin kendilerini de çok sevdiklerine inanıyorlar. Bunun dışında kendisini uyaran kişilere karşı inanılmaz hırçın bir tavır sergilerler.

Erotomani Nasıl Tedavi Edilir?

Erotomani tedavisi genellikle psikolojik düzenli tedaviler ile başlayabilir. Terapilerin yanıt vermemesi akabinde ise kişilere ilaç tedavisi başlanabilir.

Erotomani Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kişilerin gerçeklik algısı bozulmaya başlar ve karşı tarafa da rahatsızlık verici olabilir. Bu durum karşısında aşkına karşılık bulamadığına inanabilir ve hem psikolojik hem de fiziksel açıdan oldukça yaralayıcı olabilir.

Erotomani Neden Olur?

Beğenilme arzusu, ilgisizlik, bazı kavramların oldukça içselleştirilmesi, ulaşılmak istenme statüye sanrılarla beraber ulaşma arzusu gibi kavramlar neden olabilmektedir.

Erotomania hakkında yapılan yorumlar
Yorum Yap (Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz.)
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

Erotomania