Astereognozi Ne Demek?

(Agnozi)

astereognozi-ne-demek

Astereognozi Ne Demek?

Bu hastanın dokunduğu nesneleri, ayırt edememesi durumudur. Hastalar dokundukları şeylerin büyüklüğünü, şeklini, ağırlıkları ve niteliklerini anlamakta ve ifade etmekte zorluk yaşarlar.Agnozi kişinin duyularıyla algılayabildiği verileri yorumlayamaması, anlamlandıramaması problemidir. Kişi duyularıyla görebilir, koklayabilir, dokunabilir, işitebilir, tadabilir. Ancak bunlara anlam veremez. Buna örnek vermek gerekirse, normal bir kişi bir gördüğü yüzü unutamaz, cik cik sesinin bir kediye ait olduğunu bilir, yediği yemeğin tadının acı veya tatlı olduğunu bilir. Ancak agnozi hastalığına sahip kişiler gördükleri yüzü tanıyamaz, işittikleri sesin neye veya kime ait olduğunu bilemez. Agnozi beyinle alakalı bir problemdir. Agnozi hastaları genelde ya kafalarına bir darbe almış kimselerdir, ya da bazı gelişimsel problemleri vardır. Sigmund Freud bunu “tanımlama yetersizliği” olarak ifade etmiştir.

Agnozi Çeşitleri?

Agnozinin birkaç çeşidi vardır. Bunlar; 

Görsel agnozi veya özalgısal agnozi: Hastanın beyni görme duyusuyla aldığı verileri işleyemez. Gördükleri şekilleri vs ayırt edemezler. Bu sebeple özellikle kişilerin yüzünü tanımakta zorluk çekerler. 

İşitsel agnozi: Hastalar işitme duyusuyla aldığı verileri işleyemez. Dolayısıyla konuşmaları ayırt edemez. Hatta söz olmayan sesleri de ayırt edemez.

Sosyal duyusal agnozi: Hastalar karşısındaki kişinin yüz ifadelerini, jest ve mimiklerini anlayamaz. Bu sebeple iletişim zorlaşır. 

Assosiyatif agnozi: Hastalar görme duyularıyla algılayabildikleri verileri anlatabilirler ama yine de tanıyamazlar.

Agnozi Belirtileri?

Agnozinin belirtileri hastaların gördükleri, duydukları, kokladıkları, tattıkları ve dokundukları şeyleri anlayamamasıdır. Hastalar gördükleri yüzleri tanıyamaz, , duydukları sesin neye ait olduklarını ifade edemez, kokusunu aldıkları bir şeyin tarif edemez, yediği yiyecekten nasıl bir tat aldığını anlayamaz ve görmeden dokundukları bir nesneyi tarif edemezler.

Agnozi Tedavisi?

Agnozi hastalığı nörolojiktir. Hastalara konuşma terapileri, mesleki terapiler, bilişsel rehabilitasyon yapılır. 

Agnozi Neden Olur?

Agnozi gelişimsel bir bozukluktan olabildiği gibi çevresel etkenlerden dolayı da olabilir. Kişinin beynine aldığı herhangi bir hasar, darbe agnoziye neden olabilir.

Agnozi Anlamı Nedir?

Agnozi kişinin beyninin duyusal verileri anlayamamasıdır. Sigmund Freud bunu “tanımlama yetersizliği” olarak ifade etmiştir. Hastalar görme, duyma, koklama, dokunma ve tatma duyularıyla algıladıkları şeyleri tanımlayamaz ve ifade edemezler. 

Akinetopsi Nedir?

Akinetopsi hastaların görsel hareketleri, işaretleri anlayamaması durumudur. Buna serabral akinetopsi de denir.

Astereognozi Ne Demek?

Bu hastanın dokunduğu nesneleri, ayırt edememesi durumudur. Hastalar dokundukları şeylerin büyüklüğünü, şeklini, ağırlıkları ve niteliklerini anlamakta ve ifade etmekte zorluk yaşarlar.

İşitsel Agnozi Nedir?

Hastalar sözel veya sözel olmayan sesleri anlamakta zorluk yaşarlar. 

Renk Agnozisi Ne Demek?

Hastalar renkleri algılayamaz ve tanımlayamazlar. 

Saf Aleksi Nedir?

Hastalar harfleri ayırt edemezler ve karıştırırlar. Bu sebeple okuyamazlar. 

Zaman Agnozisi Ne Demek?

Hastalar zamanın akışını kavrayamazlar. Olayların süresini ve kronolojisini takip edemezler.


hakkında yapılan yorumlar
Yorum Yap (Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz.)
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

Agnozi