Afazi

afazi

Afazi beyin cerrahları tarafından tanısı konulması gereken bir hastalıktır. Afazi genellikle beynin sol kısmının aldığı herhangi bir darbe, felç, travma, kanama gibi durumlardan sonra edinilen konuşma, anlama ve duyma bozukluğu olarak da bilinir. Hastalığın şiddeti ve seyri, kişilerin yaşadığı olaylarla doğrudan etkilidir. İletişim becerilerinde ciddi sorunlar yaratan bu hastalık, uygun görülen tedavi ve terapi yöntemleriyle aşılabilir. Konuşmada, anlamada, okuma ve yazmada güçlüğün başlamasıyla özellikle çocuklarda ciddi iletişim kopuklukları yaşanabilmektedir. Hatta öyle ki bazen bu hastalığa yakalanan kişiler, anlamada büyük problemler yaşarken farklı kelimeler sarf edebilirler. Afaziye sebep olan kaynağın şiddeti, seyri, devamlılığı gibi faktörler hastalığı çeşitlendiren faktörlerdendir. Kısaca afazinin 5 farklı çeşidi bulunur. Bunlar ise akıcı, anomik, progresif, global ve tutuk olarak bilinir. Çok fazla tanınmayan bu hastalıkla ilgili öğrendiğimiz her şeyi sizler için derledik...

Afazi Nedir?

Afazi beynin özellikle sol bölgesine herhangi bir darbe alınması sonucu çıkan konuşma ve anlamı problemidir. Temel olarak değerlendirildiğinde bu hastalığa iletişim güçlüğü de denilebilir.

Afazi Ne Demek?

Afazi kelimesinin sözlük anlamı, 'söz yitimi' olarak biliniyor. Ayrıca bu kelime Antik Yunanca olarak bilinen dilde 'konuşamamazlık' anlamına da gelmektedir.

Afazi Nasıl Tedavi Edilir?

Afazi hastalığının tedavisi rehabilitasyondan geçmektedir. Rehabilitasyonun uygulanma şekli ise tek tip değildir. Hastaya tedavi verileceği zamanda, kişinin eğitim düzeyi, hastalığın yaygınlığı ve aktivitesi baz alınan önemli faktörlerdendir. Eğer hastalık herhangi bir darbeli travmadan sonra gelişmişse tedavinin hastanede gerçekleşmesi gerekmektedir. Fakat diğer durumlarda dil ve konuşma terapistlerinin 

uygun gördüğü zaman dilimlerinde hastalar rehabilite edilmektedir. Seansın kaç dakika süreceği, kaç gün süreceği gibi faktörler ise hekimin karar mekanizmasıyla şekillenir.

Afazi Tipleri Neler?

Afazi hastalığının 5 çeşidi bulunuyor. Bunlar ise akıcı, tutuk, global, anomik, progresif afazidir. Akıcı afazide okuma ve işitme yetisine sahiptirler. Fakat duyduklarını ve okuduklarını anlamlandırmada güçlük yaşarlar. Tutuk afazi olarak adlandırılan türde, kişiler ne söylemek istediklerini beyinlerinde canlandırabilirler. Ancak bir türlü sözlü olarak ifade edemezler. Global afazi, bu hastalığın en ağır tablosunu resmeder. Kişiler hem okuma yazma, hem anlama, hem işitme hem de konuşma becerilerinin tamamını kaybederler. Anomik afazi denilen türde hastaların konuşmaları gayet anlaşılır durumdadır. Burada en belirgin sorun anlamlandırma güçlüğü olarak nitelendirilir. Progresif afazi ise bu hastalıkta çok nadir görülen bir türdür.İletişime dair yavaş yavaş kaybedilen yetiler yerini beden diline bırakacaktır.

Afazi Testi Nasıl Yapılır?

Afazi testinin Gülhane Askeri Hastanesi'nde yapılma şekli şu şekildedir:

1- Konuşma

2-Anlama

3-Okuduğunu Anlama

4-Oral Motor 

5-Otomatik Konuşma

6-Tekrarlama ve son seçenek adlandırmadır. Burada terapist her bir işlem için puanlama sistemi oluşturur. 

Afazinin En Sık Nedeni Ne?

Afazinin oluşmasında en temel etkenin kafa tasına alınan şiddetli darbeler ve tümörler olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kısacası hastaların beyinle ilgili yaşadığı problemlerdir.

Afazi Olan Hastalar İyileşir Mi?

Hastalığın iyileşme süreci ne kadar erken tanı alındığıyla bağlantılıdır. Aynı zamanda hastalık doğru tedavi yöntemleriyle çok kısa bir sürede de tedavi edilebilir. İki yılı aşkın sürede de tedavi edilebilir.

Bu faktörler oldukça değişiklik gösterir. Fakat ne yazık ki bazı durumlarda afazi tedaviye cevap vermeyebilir. Kalıcı olabilir.

Afazi Terapi Yöntemleri Neler?

Afazi hastalığının tedavi ve terapi yöntemleri de kendi içerisinde değişiklik gösterir. Bu terapiler kişiden kişiye göre değişmekte olup, en doğru yöntemi doktor belirler. Bu terapi yöntemleri arasında 

bozukluk temelli, iletişim temelli, spesifik terapi, bozulma tabanlı, kısıtlamaya bağlı yöntemler bulunur.

Afazi hakkında yapılan yorumlar
Yorum Yap (Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyiniz.)
Kimseyle mail adresiniz paylaşılmayacaktır.

Afazi